• Opheffingsuitverkoop!
  • Alle producten 70% korting!
  • Gebruik de code: MB70PROCENT

Regenboogjurk Venus

Deze kleurrijke regenboogjurk genaamd ‘Venus’ is ontstaan in samenwerking met Atelier Annette van der Swaluw.

Hieronder het verhaal en onze samenwerking.

 

This colorful rainbow dress called 'Venus' was created in collaboration with Atelier Annette van der Swaluw.

Below the story and our collaboration.

Bij haar is het idee geboren om een regenboog jurk te ontwerpen en die vorm te geven door het te (laten) breien. Na enig zoeken kwam ze bij mij uit, en mocht ik de gelukkige persoon zijn om dit bijzondere stuk voor haar te breien. 

 

This colorful rainbow dress  called 'Venus' was created in collaboration with Atelier Annette van der Swaluw. The idea was born from her to design a rainbow dress and shape it by knitting or having it knitted. After some searching she found  me, and I was the lucky person to knit this special piece for her.

 

cc photo by Annette van der Swaluw

Enthousiast als Annette is heeft ze zelf haar breipennen opgepakt en is aan de slag gegaan door een aantal proeflapjes te breien. Hierdoor kon zij heel goed visualiseren hoe de jurk zou gaan worden.

Ze was op zoek naar een hypo allergenen trui, want ze is allergisch voor wol. Aan de hand van de verschillende ecologische garens uit mijn eco- lijst , heeft zij haar keuze kunnen maken. Het werd uiteindelijk een katoenen garen.

 

Enthusiastic as Annette is, she picked up her knitting needles herself and started knitting a number of test pieces. This allowed her to visualize very well what the dress would look like.

She was looking for a hypo allergenic sweater, because she is allergic to wool. Based on the various ecological yarns from my eco list , she made her choice. In the end she chose a cotton yarn.

Different ecologic yarns in rainbowcolors 2021 cc photo by Annette van der Swaluw

Omdat wij allebei kunstenaars zijn, en het proces willen begrijpen, hebben we al een poos contact met elkaar. Annette is iemand die alles wil meemaken van begin tot eind, en ik moet zeggen dat was even wennen voor mij. Maar door haar duidelijke wensen, haar prachtige schetsen,  en gedetailleerde vragen, kon ik gaandeweg de jurk voor me zien en zat het beeld in mijn hoofd.

Ik kon gaan breien! Na enkele weken was de jurk dan ook werkelijk gebreid en gerealiseerd, klaar om ontvangen te worden door Annette. 

 

Because we are both artists, and want to understand the process, we have been in contact with each other for a while. Annette is someone who wants to experience everything from start to finish, and I have to say that was something I had to get used to that. But because of her clear wishes, her beautiful sketches, and detailed questions, I could gradually see the dress in front of me and the image was in my head.

Now I could start knitting! After a few weeks, the dress was actually knitted and made, ready to be received by Annette.

Knitting proces 2022 cc photo by Willemien Ronda

 

cc photo by Willemien Ronda

We hebben samen aan deze bijzondere creatie gewerkt. Dankzij het 100% vertrouwen dat Annette had in mijn kunnen en een paar aanpassingen wat betreft de col (deze moest niet te strak zitten) is het resultaat daar! Dankbaar en trots dat we zijn. Zie Annette stralen in de jurk die haar op het lijf geschreven is!

Van idee, visualisatie, naar vorm.

 

We worked together on this special creation. Thanks to the 100% confidence that Annette had in my abilities and a few adjustments regarding the turtleneck (it should not be too tight) the result is there! Grateful and proud that we are.. See Annette shine in her dress thats fits her like a glove!

From idea, visualization, by shape.

cc photo credits by Annette van der Swaluw en Willemien Ronda

 

 

Leuk detail aan de regenboog jurk zijn onze beider emblemen. Aan de onderkant van de jurk te vinden zijn rechts Annette haar zilveren zwaluw en links mijn logo.

 

Nice detail on the rainbow dress are both our emblems at the bottom of the dress. On the right side Annette her silver swallow, and on the left my logo.

logo's of Mientjes breidomein and atelier Annette van der Swaluw cc photo by Annette van der Swaluw

Notitie van de maker

De samenwerking met Annette heb ik als heel prettig ervaren. Niet alleen had ze een duidelijk beeld voor zich wat betreft de regenboogjurk, en hoe die precies er uit moest komen te zien.. Ook de vele sessie. Van haar heb ik geleerd dat ik veel meer met een kunstenaarsoog mag gaan kijken. Dat mede door vernieuwende inzichten, gebeden, spirituele verbondenheid en coaching van haar kant, ik beter weet welke koers ik kan en mag gaan varen..

 

Maker's Note

I have experienced the cooperation with Annette as very pleasant. Not only did she have a clear picture of the rainbow dress, and exactly how it was going to be. Also the many session. From her I learned that I can look much more with an artist's eye. That partly due to innovative insights, prayers, spiritual connection and coaching on her part, I know better which course I can and may take..